Behöver ni hjälp att lägga in koder till era låtar?

Vad det är för koder som man kan integrera vid mastering är svårt att hålla hålla koll på. Det finns flera varianter t.ex. ISRC, EAN och UPC kod men även CD-TEXT kan man lägga in på en CD. Skall man mastera till Mp3 kan man även lägga in omslag, genre, låtskrivare, årtal mm.

Vi hjälper er

Kontakta oss så ser vi till att de rätta koderna läggs till till era tracks!

Här nedan följer lite information om ISRC saxat från IFPI

ISRC (International Standard Recordning Code) är en internationell standard och har tagits fram för att möjliggöra identifikation av ljudinspelningar. I dagens digitala värld blir ISRC en allt viktigare nyckel för identifiering av inspelningar. ISRC-koden är en unik och livslång identifierare för varje inspelning. Tilldelad kod får aldrig ändras eller bytas ut – den följer inspelningen för alltid. Genom ISRC-koden möjliggörs på sikt en förenklad administration och en mer exakt fördelning av ersättningar.

Varje enskilt spår på en digital inspelning skall förses med en ISRC-kod. Koden läggs normalt in vid mastringen. Tidigare utgivna analoga eller digitala inspelningar som inte fått någon kod kan förses med sådan vid återutgivning. Mer om detta och annat som berör praktisk hantering av koden finns i ISRC-handboken (pdf op engelska) som kan laddas ner här>>.

ISRC består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:
1. Ursprungsland för rättighetshavare
2. Bolagskod
3. Inspelningsår
4. Inspelningsnummer och spåridentitet: SEXYZ0500107

Ursprungsland är det land där producenten eller rättighetshavaren har sitt säte. Är du en svensk producent som ansöker om ISRC-bolagskod får du landskoden SE (detta betyder inte nödvändigtvis att inspelningen också är gjord i detta land utan talar i första hand om var den första ägaren av inspelningen har sin hemvist). Koden består av två bokstäver som har tilldelats respektive land av ISO (International Organisation for Standardisation).

Bolagskoden identifierar producenten som är/var rättighetshavare/producent när inspelningen gjordes och skivan gavs ut. Koden är alfanumerisk och består av tre tecken.

Inspelningsår identifierar året när koden läggs på inspelningen. Inspelningen förses normalt med kod i samband med mastringen. Koden är tvåställig och numerisk.

Inspelningsnummer och spåridentitet är en femställig numerisk kombination. De tre första siffrorna identifierar vilket produktionsnummer som inspelningen har detta år. Produktionsnummer tilldelas inspelningen i kronologisk ordning, d.v.s. första produktionen ett år skall åsättas nr. 001, den andra nr. 002 o.s.v. De två sista siffrorna avser spårid, d.v.s. spår nr 1 på produktionen skall ha spåridentitet 01, spår nr. 2 skall ha nr. 02 o.s.v. Dock behåller en singel som släppts med ISRC-kod sin kod om singeln sedan hamnar på ett album. Ett albumspår som blir singel behåller den kod den hade på albumet, oavsett spårnummerordning.

En ISRC-kod som satts på en inspelning får aldrig bytas ut, ändras eller tas bort, den först satta koden gäller hela inspelningens ”livstid”.

ISRC – Musikvideo
För musikvideo erhålles en särskild bolagskod. Samma rutin som vid ansökan för fonogram. Pris 500:-  (inkl.moms), se ytterligare information nedan. Ange på ansökan att det avser musikvideo.

ISRC-dokument
För att ansöka om ISRC-bolagskod krävs ett särskilt dokument som du kan ladda ner här>>.